Taller de Composició i Interpretació Encontres 2022-2023

El Taller de Composició i Interpretació Encontres és una activitat organitzada amb la col·laboració de la Fundació ACA i el Encontre Internacional de Compositors, adreçada a:

 • Compositors
 • Intèrprets
 • Interessats en la música del nostre temps.

S’obrin 4 línies de matriculació als interessats:

 • Per a compositors en composició instrumental. Màxim 3 places.
 • Per a compositors en composició electroacústica.Màxim 4 places.   
 • Per a intèrprets (individuals o en conjunt). Màxim 8 places.
 • Per oients. Màxim 10 places. 

Objectius

Composició instrumental

Crear una obra per a piano, violoncel, saxòfon i percussió que serà interpretada pel grup resident de professors.

Amb ella es treballarà:

 • formació tècnica instrumental, que suposa el control de les diverses formes de so generables, i les diverses formes d’interrelacionar-les o combinar-les.
 • formació en l’escriptura en funció del resultat i en direcció a la comprensió del músic i la tasca de l’assaig.
 • endinsar-se en la creació actual. Quines línees o propostes es generen actualment.
 • creació d’una obra musical amb la supervisió dels compositors e intèrprets de la convocatòria.
 • realitzar un protocol d’assaig tant per resoldre dubtes, com per millorar l’obra o l’execució.
 • una reflexió sobre el procés que s’ha dut a terme per analitzar el resultat final, la composició en un concert públic.

Composició electroacústica

Crear una obra fixada en suport, en estèreo o multicanal.

En paral.lel, es tractaran alguns temes teòrics:

 • Música electroacústica per suport: què és i d’on ve 
 • Sons que podem utilitzar i maneres de produir-los
 • Técniques d’escriptura clàssiques per muntatge i mescla. L’articulació
 • La forma en electroacústica, quelcom que no está passat de moda
 • Composar és quelcom més que escriure; la necessitat de tenir un projecte

Interpretació

La intenció del taller és la de plantejar un treball a mitjà termini plantejat en diferents cursos-nivells. Aquest primer any seria una primera convocatòria i per tant primer nivell on se planteja treballar parts i seccions d’obres que permetin una evolució i una comprensió adequada de la interpretació contemporània.

Els alumnes intèrprets es poden presentar com a conjunt de cambra ja format o de manera individual. Durant el mes de setembre els professors implementaran el tipus de treball tant individual com de conjunt que hauran de fer els aspirants.

Per tant, es volen tractar diferents problemes de la interpretació actual:

 • Lectura de partitures actuals.
 • Problemes de notació (coordinació del temps i acció).
 • Problemes de lectura rítmica.
 • Anàlisi d’obres que han de tocar (solo-cambra) i relació amb la interpretació musical.
 • Formació tècnica de l’instrument, que suposa el control de les diverses formes de so generables, i les diverses formes d’interrelacionar-les o combinar-les.
 • Coneixement i introducció de les obres solistes que permeten identificar la tècnica i la seva aplicació estètica.
 • Treball de cambra d’obres actuals i del segle XX-XXI ajustades a la combinació d’instruments del curs.
 • Una reflexió sobre el procés que s’ha dut a terme per analitzar el resultat final, una mostra del treball fet en un concert públic.

Activitats

El curs s’articula mitjançant diferents activitats específiques i compartides entre els alumnes de composició i interpretació.

Composició instrumental
 • Classes individuals i en col·laboració amb els professors de composició.
 • Treball amb els intèrprets i professors del taller sobre la peça o esbossos de la peça.
 • Assaig amb els intèrprets del taller.
Composició electroacústica
 • Les classes són online i col.lectives, a realizar en caps de setmana.
 • L’objectiu final del taller és que l’alumne pugui crear una obra fixada en suport, en estèreo o multicanal, que es pugui presentar als «Encontres Electroacústics» a realitzar al desembre de 2022 dins el marc del Festival «Encontres de compositors».
Interpretació
 • Classes particulars en cada una de les trobades.
 • Classes de cambra en cada una de les trobades.
Activitats compartides per intèrprets i compositors
 • Contexts: 4 presentacions teòriques d’1h30’ d’obres i autors de la composició actual referents al treball seleccionat pels professors en els tallers d’interpretació i composició. Aborden tant problemes analítics com compositius del repertori actual.
 • Taller de tècniques instrumentals: taller realitzat per cada intèrpret-professor del taller.
Concert

El taller finalitza amb la presentació en publico del treball realitzat mitjançant un concert en el qual els professors instrumentistes estrenaran les obres realitzades pels alumnes de composició i els alumnes d’interpretació tocaran les obres preparades al llarg del taller.

A més es realitzaran diversos projectes al voltant del concert i la difusió del taller tant a la part forana, ciutat, com la possibilitat de portar-ho fora de Mallorca. Data a determinar.

Dates del Taller

 • 15 d’octubre
 • 26 de novembre
 • 14 de gener
 • 24 de febrer

Els horaris de les trobades es determinaran a l’inici del curs.

Els dies i horaris del taller d’electroacústica es determinaran amb el professor.

Professors del taller:

Compositors: Maties Far, Javier Martí, Medín Peirón.

Intèrprets: Esteban Belinchón – violoncel , Carlota Cáceres – percussió , Xabier Casal – saxòfons, Llorenç Prats – piano

Inscripció

La selecció dels aspirants es durà a terme per part dels professors del taller d’acord amb la informació aportada pels alumnes: 

 • Breu currículum 
 • Petit escrit sobre els interessos i motivacions de cara a participar en el taller

El terme per a rebre inscripcions finalitza el dia 15 de setembre

Per a fer efectiva aquesta inscripció s’ha d’abonarl’import de matrícula corresponent al compte:

ES40 2056 0004 4610 0064 5729

Preus de la matrícula: 

 • Composició instrumental – 300 €
 • Composició electroacústica – 240€
 • Interpretació – 200 €
 • Oients – 75€

caCatalà